Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

 

Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám a maturitě z angličtiny a ruštiny.
Jazyková škola Semantus má dlouholeté zkušenosti v poskytování přípravných kurzů na jazykové zkoušky.
 
Docházkové kurzy
 ve skupině 5-6 - 105 Kč
 ve skupině 3-4 - 215 Kč
 ve skupině 2 - 275 Kč
 individuálně - 375 Kč
Online výuka
 ve skupině 3-4 - 170 Kč
 ve skupině 2 - 230 Kč
 individuálně - 350 Kč
Slevy
 5% při platbě za celý kurz.
 5% sleva „přiveď kamaráda“.
 10% věrnostní sleva.
 
 
Všechny kurzy jsou dostupné jak pro veřejnost, tak i pro firemní výuku.
Kurzovné za individuální výuku lze uhrazovat uhrazovat měsíčními splátky, nebo ve formě výhodných balíčků na předplacenou výuku.
 

Přípravný Kurz FCE

Delka studia 60 vyučovacích hodin. Nebo na přaní.
Intenzita výuky: 4 hod. týdně (2x45 min.). Nebo na přaní.
Cena (45 min): ve skupině 4-6 - 105 Kč, 2-3 - 215 Kč; individuálně - 375 Kč
Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení úkolů. Language Lab

 

Specializovaný jazykový kurz, připravující posluchače na složení mezinárodní zkoušky Cambridge FCE
 
 
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen těm, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni.
Věková skupina: pro mládež i pro dospělé.
 
Cíl kurzu
Kurz je zaměřen na zdokonalení a prohloubení jazykových znalostí a všech jazykových kompetencí. 
Seznámíte se s formou zkoušky Cambridge English First a systematicky se připravíte na její jednotlivé části.
Naučíte se využivát všechny svoje jazykové znalostí pro efektivní splnění zadání ve všech částech zkoušky.
 
Proč si vybrat tento kurz
Intenzivní a systematická příprava na zkoušku.
Tento kurz vede k rovnoměrnému rozvoji všech dovedností, které Vám pomohou zvládnout FCE test.
 
Testování před zápisem a podmínky přijetí
Test hodnotí znalosti gramatiky a schopnosti při poslechu, mluvení a psaní. Trvá 30 až 50 minut a probíhá on-line.
Student musí být alespoň na Intermediate (B2) úrovni jazykové zdatnosti, aby byl přijat do tohoto programu.
 
Jak vyuka probiha?
Kurz začíná dvěmi důležitými kroky: 
• diagnostickým testem, který objeví vaše slabé stránky a nasměruje vás na cvičení, které posílí tyto oblasti, 
• úvodním seminářem, který vysvětluje strukturu a požadavky ke zkoušce, a navrhuje jak získat vyšší skóre.
 
V jedné výukové jednotce (90, nebo 135 minut) se nebudete zabývat všemi pěti částmi zkoušky vedoucí k certifikátu FCE, ale vždy dvěma až třemi.
 
Kurz vám přinese komplexní přípravu na všechny části zkoušky:
• seznámíte se se strukturou zkoušky a požadavky na účastníky
• systematicky se připravíte na jednotlivé části zkoušky
• vyzkoušíte si a naučíte se řešit specifické typy testových otázek
• vyzkoušíte si testy z minulých let
• odhalíte své silné a slabé stránky, lektor vám poskytne zpětnou vazbu
• zaměříte se na procvičování testových variant, opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby
 
V části Čtení se naučite vhodnou strategii pro vyřešení těchto testových cvičení.
Budete číst řadu zajímavých článků k nejrůznějším tématům a se naučíte nová slovíčka a fráze.
Cvičení zlepší vaší rychlost čtení.
Čast Použití Angličtiny zaměřuje se na zvládnutí gramatiky a také dobré slovní zásobě.
Z gramatiky se budete věnovat kompletnímu zopakování nejdůležitějších jevů a dále pak na Vaše „slabá místa“. 
Slovní zásobu budete systematicky rozšiřovat po celou délku kurzu a při všech výše zmíněných aktivitách.
Ve Psaní si nacvičíte nejen psaní krátkých slohových útvarů, úvah na určité téma, ale i formální a neformální dopisy a emaily. 
Poslech. Nacvičíte si porozumění rodilým mluvčím z Anglie a z jiných zemí. 
Mluvení. Jelikož výuka bude probíhat v Angeličině, mluvení procvičuje se prakticky neustále. 
Díky tomu si zautomatizujete své reakce a naplno ploužíte slovní zásobu.
 
Předměty, ve kterých se musí student zdokonalit, jsou vyučovány za pomoci moderní technologie ve virtuální učebně iscool.cz.
 
Během programu musíte provést desítky testů ve formátu FCE pro monitorování získané znalosti a dovednosti:
• Předběžná mini-testy po každé téma sekcí;
• Závěrečné testování po prostudování sekcí čtení, poslech, mluvení, psaní;
• Plné možnosti zkoušky.
 
Přehled učebnice a obsah úrovní
Struktura kurzu zajišťuje udržení znalostí.
• Spousta gramatických cvičený s pravidelnou revizi. 
• Shrnující  lekce k opakování nabytých jazykových dovedností na konci každé lekce.
• Pravidelné testování online. Můžete mít přehled o svých výsledcích v průběhu celého kurzu. 
 
   
 
 
The course provides thorough preparation for the revised 2015 Cambridge English: First (FCE) exam. It gives you first-hand knowledge of the challenges students face. This course provides comprehensive language development integrated with exam-task familiarisation. There are exercises to help you avoid repeating the typical mistakes that real exam candidates make.
This topic-based course covers every part of Cambridge English: First in detail, ensuring that you are fully equipped to tackle each part of every paper. Exam information and Exam advice is offered throughout, culminating in Exam round-up sections which check that you know how to approach each paper.
The accompanying online materials enable you to focus on your own particular areas of difficulty and work at your own pace.
 
Key features:
 Official preparation material for Cambridge English: First.
 Provides thorough preparation for the revised 2015 exam.
 B2-level vocabulary is accurately targeted, drawing on insights from English Profile research to ensure that it is level appropriate.
 Exercises informed by the Cambridge Learner Corpus of real exam candidates' answers - to help you avoid common mistakes.
 Pronunciation drills help you develop your speaking skills.
 Full practice tests with audio and keys.
 
Mezi další důležité prvky programu patří: 
• výklad a praxe, jak odpovědět na různé typy otázek testu, 
• strategie přijímání testu pro jednotlivé sekce; 
• banka s více než 300 cvičení, které izolují a vyvýjí specifické dovednosti; 
• nárust akademického slovníku ; 
• cvičení vyslovnosti.
 
To vše dostáváte s výrazným zaměřením na vaše konkrétní potřeby.
Program je zakončen testem FCE.
 
Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny a další detaily.

 

Čemu se naučím?

 

Chcete-li provést rozřazovací test, prosím, přihlaste se na iscool.cz.

Test A2-B1: Písemná část

Test A2-B1: Ústní část

Test B1-B2: Písemná část

Test B1-B2: Ústní část

Test B2-C1: Písemná část

Test B2-C1: Ústní část

Test TOEFL: Písemná část

Test TOEFL: Ústní část - Personal Choice Task

Test TOEFL: Ústní část - Personal Preference Task

Test TOEFL: Essay

Obchodní angličtina A2: Písemná část

Obchodní angličtina A2: Ústní část

 

O nás

Škola Semantus Languages byla založena v roce 1991. Nabízíme kurzy obecní, obchodní a odborné Angličtiny, Ruštiny a rovněž přípravu na mezinárodní zkoušky, jako jsou TOEFL iBT a FCE. Jsme také aktivní v e-learningu. Semantus tvoří interaktivní jazykové kurzy a vyučuje online z portálu iscool.cz.

Hodnoceni