Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

 

Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám a maturitě z angličtiny a ruštiny.
Jazyková škola Semantus má dlouholeté zkušenosti v poskytování přípravných kurzů na jazykové zkoušky.
 
Docházkové kurzy
 ve skupině 5-6 - 105 Kč
 ve skupině 3-4 - 215 Kč
 ve skupině 2 - 275 Kč
 individuálně - 375 Kč
Online výuka
 ve skupině 3-4 - 170 Kč
 ve skupině 2 - 230 Kč
 individuálně - 350 Kč
Slevy
 5% při platbě za celý kurz.
 5% sleva „přiveď kamaráda“.
 10% věrnostní sleva.
 
 
Všechny kurzy jsou dostupné jak pro veřejnost, tak i pro firemní výuku.
Kurzovné za individuální výuku lze uhrazovat uhrazovat měsíčními splátky, nebo ve formě výhodných balíčků na předplacenou výuku.
 

Maturita z Ruštiny přes Skype

Délka studia: 60 třídních hodin.
Intenzita výuky: 4 hod. týdně (2x45 min.).
Cena (45 min): ve skupině 4-6 - 105 Kč, 2-3 - 215 Kč; individuálně - 375 Kč
Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení úkolů. Language Lab
 
 
"Maturita z ruštiny přes Skype" je praktický kurzkterý vás připraví na novou podobu státní maturity z ruštiny, a to odděleně pro základní (B1) a pro vyšší úroveň maturity (B2). Tento online kurz probíhá přes Skype ve virtuální učebně s učitelem s pomocí interaktivních učebnic. Všechny učební pomůcky jsou zdarma. Nemusíte kupovat žádné učebnice.Kurzy probíhají celoročně a je možné se přihlásit kdykoliv během roku.
 
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen studentům maturitních ročníků středních škol, kteří budou skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z ruského jazyka.
Ti co chtějí skládat zkoušku vyššího úrovně, můžou vzít modul navíc.
 
Cíl kurzu
Kurz si klade za cíl připravit studenty k dosažení nejlepšího skóre. 
Seznámíte se s formou zkoušky a systematicky se připravíte na její jednotlivé části - ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci (2 subtesty – čtení a poslech).
Naučíte se využívat všechny svoje jazykové znalostí a efektivně plnit zadání úkolů ve všech oblastech zkoušky.
 
Proč si vybrat tento kurz
Důkladná a systematická příprava na zkoušku: kurz cvičí všechny dovednosti.
Dostanete tipy k úspěšnému vyhnutí typických chytáku.
Online technologie umožňují rychle a snadno dosáhnout maximálního výsledku.
Kurz  je vyučován profesionálním učitelem, rodilými mluvčími z Moskvy, který má vynikající záznam o přípravu ke státním zkouškám.
 
 
Jak vyuka probiha?
Kurz probíhá individuálně nebo v malých skupinkách (max. 3 studentů).
Kurz je zaměřen na zdokonalení a prohloubení jazykových znalostí a všech jazykových kompetencí: psaní, mluvení, čtení, poslechové porozumění, které jsou nutné na zkoušce. 
Praktické aktivity obsahuji cvičné testy, tematické okruhy, poslech, mluvení, gramatické cvičení s pravidelnou revizi.
 
• Systematická výuka všechny dovednosti potřebné pro zkoušku.
• Spousta gramatických cvičený a testů .
• Shrnující lekce k opakování nabytých jazykových dovedností na konci každé lekce.
• Kurz poskytuje online technologie, které umožňují rychle a snadno dosáhnout maximálního výsledku.
 
Jednotlivá lekce jsou sestavena tak, aby rozvíjela jazykové schopnosti, upevňovala nabyté vědomosti a přiblížila studentům úkoly, s nimiž se setkají u maturity. Každá lekce zahrnuje procvičovaní následujících aspekty: 
► Gramatika – procvičuje a upevňuje dosavadní znalosti 
► Konverzace – obsahuje řízené dialogy se vzorovými příklady, rozhovory na základě obrázků a diskuze 
► Psaní – písemná cvičení uvádějí všechny formy psaného projevu, které obsahuje maturitní zkouška 
► Poslech – cvičení porozumění mluvenému slovu, týkající se tématu kapitoly 
► Čtení – cvičení porozumění čtenému textu, týkající se tématu dané kapitoly Každou kapitolu uzavírá slovní zásoba vztahující se k danému tématu. 
 
 
Kurz probíhá celoročně a je možné se přihlásit kdykoliv během roku.
Pro zjištění jazykové úrovně, vyplňte prosím rozřazovací test.
Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny, hodiny a velikost skupiny.
 

Ruština – maturitní příprava. Příprava na maturitu z ruštiny. Přípravné kuzy k maturitě z RJ. Přípravný kurz na maturitu z ruštiny pro základní a pro vyšší úroveň, maturita z RJ, přípravný kurz na maturitu z ruštiny, příprava na maturitu z ruštiny přes Skype, přípravné kurzy k maturitě z RJ přes Skype, kurzy ruštiny online, maturita z ruštiny přes Skype, maturita z ruštiny online, jazykové kurzy ruštiny přes skype, virtualná jazyková škola, individuální výuka ruštiny, jazykové kurzy on-line, lektor ruštiny přes skype, nabídka kurzů ruštiny, zápis do přípravného kurzů ruštiny, Jazykové kurzy ruštiny on-line, skupinové jazykové kurzy, Ruština – maturitní příprava online.

 

Čemu se naučím?

 

Chcete-li provést rozřazovací test, prosím, přihlaste se na iscool.cz.

Test A2-B1: Písemná část

Test A2-B1: Ústní část

Test B1-B2: Písemná část

Test B1-B2: Ústní část

Test B2-C1: Písemná část

Test B2-C1: Ústní část

Test TOEFL: Písemná část

Test TOEFL: Ústní část - Personal Choice Task

Test TOEFL: Ústní část - Personal Preference Task

Test TOEFL: Essay

Obchodní angličtina A2: Písemná část

Obchodní angličtina A2: Ústní část

 

O nás

Škola Semantus Languages byla založena v roce 1991. Nabízíme kurzy obecní, obchodní a odborné Angličtiny, Ruštiny a rovněž přípravu na mezinárodní zkoušky, jako jsou TOEFL iBT a FCE. Jsme také aktivní v e-learningu. Semantus tvoří interaktivní jazykové kurzy a vyučuje online z portálu iscool.cz.

Hodnoceni