Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

 

Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám a maturitě z angličtiny a ruštiny.
Jazyková škola Semantus má dlouholeté zkušenosti v poskytování přípravných kurzů na jazykové zkoušky.
 
Docházkové kurzy
 ve skupině 5-6 - 105 Kč
 ve skupině 3-4 - 215 Kč
 ve skupině 2 - 275 Kč
 individuálně - 375 Kč
Online výuka
 ve skupině 3-4 - 170 Kč
 ve skupině 2 - 230 Kč
 individuálně - 350 Kč
Slevy
 5% při platbě za celý kurz.
 5% sleva „přiveď kamaráda“.
 10% věrnostní sleva.
 
 
Všechny kurzy jsou dostupné jak pro veřejnost, tak i pro firemní výuku.
Kurzovné za individuální výuku lze uhrazovat uhrazovat měsíčními splátky, nebo ve formě výhodných balíčků na předplacenou výuku.
 

Kurz TOEFL Skills

Delka studia 30 vyučovacích hodin. Nebo na přaní.
Intenzita výuky: 6 hod. týdně (3x45 min.). Nebo na přaní.
Cena (45 min): ve skupině 4-6 - 105 Kč, 2-3 - 215 Kč; individuálně - 375 Kč
Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení úkolů. Language Lab

 

Specializovaný kurz zaměřený na rozvoj dovedností mluvení a poslechu na TOEFL.

Poslech a mluvení jsou náročné úkoly dokonce i v každodenních situacích. Představte si, co to znamená odpovědět na všechno správně, nebo připravit koherentní odpověď za určitý čas u zkoušky!
 
Tento krátký kurz je navržen tak, aby vám poskytl dovednosti, které potřebujete pro osvojení poslechových a řečových oddílu zkoušky.
 
Kromě tradičního školení v učebně, poskytujeme vám jedinečnou přípravu ve formátu zkoušky.
Toto řešení, umožněné multimediálními technologiemi, zahrnuje naše časované audio nahrávače a online jazykovou laboratoř.
 
 
Language Lab
Language Lab je aktivita určená pro nácvik mluveného projevu. Můžete se rozhodnout studovat one-on-one s tutorem nebo v mikro skupině - ať cokoliv se vám líbí.
V našich skupinách, 2-6 studentů, každý je slyšet a má možnost dostatečně promluvit. Lektor bude moci sledovat výkon každé dvojice studentů. Tyto aktivity mohou být zaznamenány, hodnocené, okomentované, vyměněny, atd. Můžete leštit výslovnost nebo řečové vzory, aby odpovídaly předem nahraným vzorkům.
 
 
Poslech a mluvení jsou náročné úkoly dokonce i v každodenních situacích. Představte si, co to znamená odpovědět na všechno správně, nebo připravit koherentní odpověď za určitý čas u zkoušky!
 
Tento krátký kurz je navržen tak, aby vám poskytl dovednosti, které potřebujete pro osvojení poslechových a řečových oddílu zkoušky.
 
Kromě tradičního školení v učebně, poskytujeme vám jedinečnou přípravu ve formátu zkoušky.
Toto řešení, umožněné multimediálními technologiemi, zahrnuje naše časované audio nahrávače a online jazykovou laboratoř.

 

 
 
 
Testování před zápisem
Test hodnotí znalosti a schopnosti při poslechu a mluvení. Trvá 30 minut a probíhá on-line.
 
The Listening and Speaking Sections of the Test
Poslechová a ústní části zkoušky TOEFL iBT zahrnuji přízvuky rodilých mluvčích angličtiny a navíc přízvuky ze
► Severní Ameriky, 
► Velké Británie, 
► Nového Zélandu,
► Austrálii.
 
Section Time limit Questions Tasks
Listening 60 - 90 minutes 34 - 51 questions Listen to lectures, classroom discussions and conversations, then answer questions.
Break 10 minutes - -
Speaking 20 minutes 6 tasks Express an opinion on a familiar topic; speak based on reading and listening tasks.
 
 
Poslech
Část věnovaná poslechu trvá 60-90 minut.
Během této části vyslechnete 4-6 lekcí. 
Například, monolog profesora či otázky studentů, na které profesor reaguje). 
Jedná se o 500-800 slov:
► 3-5 minut na lekci - ke každé se vztahuje 6 otázek
► 2-3 tříminutové rozhovory - k rozhovoru je to 5 otázek. 
 
Typy otázek
► tradiční multiple-choice (výběr ze 4 variant), 
► výběr více možných odpovědí z nabídky, 
► seřazení událostí po sobě, 
► přiřazování objektů či textů do kategorií v tabulce.
U některých otázek je část textu zopakována, takže člověk nemusí spoléhat pouze na paměť či poznámky.
 
Během poslechu je možné dělat si poznámky (které jsou před koncem celé zkoušky vybrány).
 
 
Ústní část
Část zkoušky zaměřená na mluvený projev skládá se pomocí sluchátek s mikrofonem. 
Tato část je složena ze dvou typů otázek - nezávislých a integrovaných.
Otázek je celkem 6:
► 2 nezávislé, 
► 2 integrované - čtení/poslech/mluvení, 
► 2 integrované - poslech/mluvení.
 
Nezávislé úkoly
Nezávislé ústní úkoly hodnotí vaši schopnost mluvit o tématech, která jsou vám známá.
K dispozici jsou dva nezávislé ústní úkoly:
► osobní preference,
► osobní volba. 
U každého z nich, uslyšíte ústní úkol a uvidíte jej na obrazovce.
Pak budete mít 15 sekund na přípravu své odpovědi a 45 sekund na mluvení.
U první otázky se jedná o vyjádření osobních preferencí z dané oblasti (např. záliby, důležitá osobnost či místo). Uchazeč má na přípravu 15 vteřin, mluvit by měl 45 vteřin. 
U druhé otázky se jedná o výběr a obhájení si výběru z dvou daných protichůdných možností chování. Opět je čas na přípravu 15 vteřin a čas na mluvení 45 vteřin.
 
Integrované úkoly
Integrované ústní úkoly hodnotí vaši schopnost kombinovat informace z několika zdrojů v mluvené odpovědi.
Nepotřebujete žádné předchozí znalosti o tématu pro splnění těchto úkolů.
K dispozici jsou čtyři integrované úkoly:
► dvě otázky typu čtení / poslech / mluvení
► dvě otázky typu poslech / mluvení.
První integrovaná otázka se týká nějaké problému z prostředí kampusu. Nejprve si přečtete text dlouhý 75-100 slov, poté vyslechnete 60-80 vteřinový komentář k textu. Vaším úkolem bude shrnout názor mluvčího v kontextu s obsahem textu. Na přípravu máte 30 vteřin a mluvení by mělo trvat 60 vteřin.
Další integrovaná otázka se pro změnu týká akademického problému. Nejprve si opět přečtete text, který vám problém představí (75-100 slov), poté vyslechnete 60-90 vteřinový text, ve kterém lektor demonstruje problém na příkladech či detailních informacích. Po 30 vteřinové přípravě je vaším úkolem v 60 vteřinách zkombinovat a zprostředkovat informace jak z textu čteného tak slyšeného.
Třetí integrovaná otázka se opět týká studentského života. Po vyslechnutí 60-90 vteřinového rozhovoru týkajícího se nějakého studentského problému včetně 2 návrhů řešení bude vaším úkolem ukázat, že jste problému porozuměli a vyjádřit svůj názor na řešení onoho problému. Na přípravu je vyhrazen čas 20 vteřin, na mluvení opět 1 minuta.
Poslední integrovaná otázka se opět týká nějaké akademické otázky. Uslyšíte 90-120 vteřin mluvit lektora, který problém objasní a uvede názorné příklady a vaším úkolem bude po 20 vteřinové přípravě v 1 minutě shrnout slyšený text a dokázat, že jste porozuměli, jak jsou uvedené příklady spojeny s tématem.Kurzy angličtiny Náměstí Míru, Kurzy angličtiny Praha 2, Jazykové kurzy Náměstí Míru, Jazykové kurzy Praha 2, Jazyková škola Náměstí Míru, Jazyková škola Praha 2, kurzy TOEFL Náměstí Míru, kurzy TOEFL Praha 2, kurzy FCE Náměstí Míru, kurzy FCE Praha 2, jazyková výuka ve firmách, Firemní výuka, individuální výuka, Jazykové kurzy on-line
 
 
 

 

Čemu se naučím?

 

Chcete-li provést rozřazovací test, prosím, přihlaste se na iscool.cz.

Test A2-B1: Písemná část

Test A2-B1: Ústní část

Test B1-B2: Písemná část

Test B1-B2: Ústní část

Test B2-C1: Písemná část

Test B2-C1: Ústní část

Test TOEFL: Písemná část

Test TOEFL: Ústní část - Personal Choice Task

Test TOEFL: Ústní část - Personal Preference Task

Test TOEFL: Essay

Obchodní angličtina A2: Písemná část

Obchodní angličtina A2: Ústní část

 

O nás

Škola Semantus Languages byla založena v roce 1991. Nabízíme kurzy obecní, obchodní a odborné Angličtiny, Ruštiny a rovněž přípravu na mezinárodní zkoušky, jako jsou TOEFL iBT a FCE. Jsme také aktivní v e-learningu. Semantus tvoří interaktivní jazykové kurzy a vyučuje online z portálu iscool.cz.

Hodnoceni