Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

 

Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám a maturitě z angličtiny a ruštiny.
Jazyková škola Semantus má dlouholeté zkušenosti v poskytování přípravných kurzů na jazykové zkoušky.
 
Docházkové kurzy
 ve skupině 5-6 - 105 Kč
 ve skupině 3-4 - 215 Kč
 ve skupině 2 - 275 Kč
 individuálně - 375 Kč
Online výuka
 ve skupině 3-4 - 170 Kč
 ve skupině 2 - 230 Kč
 individuálně - 350 Kč
Slevy
 5% při platbě za celý kurz.
 5% sleva „přiveď kamaráda“.
 10% věrnostní sleva.
 
 
Všechny kurzy jsou dostupné jak pro veřejnost, tak i pro firemní výuku.
Kurzovné za individuální výuku lze uhrazovat uhrazovat měsíčními splátky, nebo ve formě výhodných balíčků na předplacenou výuku.
 

Krátký kurz TOEFL

 

Delka studia 30 vyučovacích hodin. Nebo na přaní.
Intenzita výuky: 6 hod. týdně (3x45 min.). Nebo na přaní.
Cena (45 min): ve skupině 4-6 - 105 Kč, 2-3 - 215 Kč; individuálně - 375 Kč
Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení úkolů. Language Lab
 

Specializovaný jazykový kurz, připravující posluchače na složení mezinárodní zkoušky TOEFL iBT.

Pro koho je kurz určen
Pro ty, kteří mají dobrou znalost angličtiny a mají některé dovednosti v TOEFL.
Pro ty, kteří nejsou spokojeni s jejich předchozím výsledkem a chtějí ho zlepšit.
Kurz je určen těm, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni.
Věková skupina: pro mládež i pro dospělé.
 
Cíl kurzu
Přípravný kurz TOEFL iBT pomůže studentům osvojit si znalosti k dosažení nejlepšího skóre u zkoušky TOEFL.
Kurz je zaměřen na procvičování všech jazykových kompetencí, které jsou nutné na zkoušce
Seznámíte se s formou zkoušky TOEFL iBT a systematicky se připravíte na její jednotlivé části.
Získáte dovednost využít všech svých jazykových znalostí a efektivně splnit zadání úkolů ve všech oblastech zkoušky.
 
Proč si vybrat tento kurz
Kurz nabízí cílený a flexibilní přístup k přípravě.
Obsahuje procvičování všech klíčových jazykových dovedností: mluvení, poslech, výslovnost, slovní zásoba, čtení a psaní. 
Dalším zaměřením kurzu je opakování akademického slovníku a gramatiky o výsledcích diagnostického testu.
 
Kurz poskytuje vam:
• strategie na začátku každé sekce, 
• rozsáhlé procvičování se všemi typy cvičení pro TOEFL, 
• samostatné sekce pro Četbu, Poslech, Mluvení (s využitím Language Lab), Psaní esejí (s využitím počítačového simulátoru),
• další cvičení na nejčastěji dělané chyby v TOEFL,
• několik kompletních online testů.
 
Testování před zápisem
Zahájit přípravu na zkoušku je jednoduché. Stačí jen složit placement test.
Test hodnotí znalosti gramatiky a schopnosti při poslechu, mluvení a psaní.
Trvá 30 až 50 minut a probíhá on-line.
Student musí být Intermediate (B2) úrovni jazykové zdatnosti, aby byl přijat do tohoto programu.
 
Jak vyuka probiha?
TOEFL je test, založený na Internetu, a proto připravujeme pomocí internetově založených testů stejně jako i standartních učebnic.
Kurz začíná diagnostickým testem, který objeví mezery ve znalostech a dovednostech a nasměruje vás na cvičení, které posílí tyto oblasti.
 
Mezi jinými materiály, využíváme nejnovější vydání těchto textů
• The Official Guide to the TOEFL Test,
• Complete guide to the TOEFL test (Thomson / Heinle) 
• Cambridge Preparation for TOEFL iBT,
• Cracking TOEFL IBT (The Princeton Review).
 
Navíc k tradičním učebnicím získáte přístup k našim on-line vzdělávacím zdrojům
 
Formát našich multimediálních výukových materiálů je ideální pro přípravu na Computer Based Exams.
 
Během programu musíte provést desítky testů ve formátu iBT pro monitorování získané znalosti a dovednosti:
• úvodní mini-testy pro každé téma;
• závěrečné testování po prostudování sekcí čtení, poslech, mluvení, psaní;
• kompletní zkouška.
 
To vše dostáváte s výrazným zaměřením na vaše konkrétní potřeby.
 
Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny, hodiny a velikost skupiny.

 

Čemu se naučím?

 

Chcete-li provést rozřazovací test, prosím, přihlaste se na iscool.cz.

Test A2-B1: Písemná část

Test A2-B1: Ústní část

Test B1-B2: Písemná část

Test B1-B2: Ústní část

Test B2-C1: Písemná část

Test B2-C1: Ústní část

Test TOEFL: Písemná část

Test TOEFL: Ústní část - Personal Choice Task

Test TOEFL: Ústní část - Personal Preference Task

Test TOEFL: Essay

Obchodní angličtina A2: Písemná část

Obchodní angličtina A2: Ústní část

 

O nás

Škola Semantus Languages byla založena v roce 1991. Nabízíme kurzy obecní, obchodní a odborné Angličtiny, Ruštiny a rovněž přípravu na mezinárodní zkoušky, jako jsou TOEFL iBT a FCE. Jsme také aktivní v e-learningu. Semantus tvoří interaktivní jazykové kurzy a vyučuje online z portálu iscool.cz.

Hodnoceni