Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Maturita z angličtiny přes Skype

Délka studia: 60 třídních hodin.
Intenzita výuky: 4 hod. týdně (2x45 min.).
Cena (45 min): ve skupině 4-6 - 105 Kč, 2-3 - 215 Kč; individuálně - 375 Kč
Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení úkolů. Language Lab
 
 
Přípravný kurz na maturitu z angličtiny přes Skype s učitelem s pomocí interaktivních učebnic.
 
"Maturita z angličtiny přes Skype" je praktický kurzkterý vás připraví na novou podobu státní maturity z angličtiny, a to odděleně pro základní (B1) a pro vyšší úroveň maturity (B2). Tento online kurz probíhá přes Skype ve virtuální učebně s učitelem s pomocí interaktivních učebnic. Všechny učební pomůcky jsou zdarma. Nemusíte kupovat žádné učebnice.Kurzy probíhají celoročně a je možné se přihlásit kdykoliv během roku.
 
Výhody kurzu
• Kurz systematický cvičí všechny dovednosti potřebné pro zkoušku.
• Kurz poskytuje propracovanou metodiku, která dává maximální důraz na nejlepší výsledek zkoušky. 
 Online technologie umožňují rychle a snadno dosáhnout maximálního výsledku.
• Kurz  je vyučován profesionálním učitelem, který má vynikající záznam o přípravu ke státním zkouškám.
• Kurz probíhá individuálně nebo v malých skupinkách (max. 4 studentů).
 

 

Kurz si klade za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Jednotlivá lekce jsou sestavena tak, aby rozvíjela jazykové schopnosti, upevňovala nabyté vědomosti a přiblížila studentům úkoly, s nimiž se setkají u maturity. Každá lekce zahrnuje procvičovaní následujících aspekty: 

• Gramatika – procvičuje a upevňuje dosavadní znalosti 
• Konverzace – obsahuje řízené dialogy se vzorovými příklady, rozhovory na základě obrázků a diskuze 
• Psaní – písemná cvičení uvádějí všechny formy psaného projevu, které obsahuje maturitní zkouška 
• Poslech – cvičení porozumění mluvenému slovu, týkající se tématu kapitoly
• Čtení – cvičení porozumění čtenému textu, týkající se tématu dané kapitoly Každou kapitolu uzavírá slovní zásoba vztahující se k danému tématu. 
 
 
Pro zjištění jazykové úrovně, vyplňte prosím rozřazovací test.
 

Všechny kurzy Angličtiny

► Angličtina – maturitní kurz přes Skype
 
 

Angličtina – maturitní příprava. Příprava na maturitu z angličtiny. Přípravné kuzy k maturitě z AJ. Přípravný kurz na maturitu z angličtiny pro základní a pro vyšší úroveň, maturita z AJ, přípravný kurz na maturitu z angličtiny, příprava na maturitu z angličtiny přes Skype, přípravné kurzy k maturitě z AJ přes Skype, kurzy angličtiny online, maturita z angličtiny přes Skype, maturita z angličtiny online, jazykové kurzy angličtiny přes skype, virtualná jazyková škola, individuální výuka angličtiny, jazykové kurzy on-line, lektor angličtiny přes skype, nabídka kurzů angličtiny, zápis do přípravného kurzů angličtiny, Jazykové kurzy angličtiny on-line, skupinové jazykové kurzy, Angličtina – maturitní příprava online.