Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Angličtina maturitní příprava

Délka studia: 60 třídních hodin.
Intenzita výuky: 4 hod. týdně (2x45 min.).
Cena (45 min): ve skupině 4-6 - 105 Kč, 2-3 - 215 Kč; individuálně - 375 Kč
Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení úkolů. Language Lab
 
Semestrální přípravný kurz na maturitu z angličtiny pro základní a pro vyšší úroveň.
 
Kurz připravuje na novou podobu státní maturity, a to odděleně pro základní (B1) a pro vyšší úroveň maturity (B2).
Kurz si klade za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Jednotlivá lekce jsou sestavena tak, aby rozvíjela jazykové schopnosti, upevňovala nabyté vědomosti a přiblížila studentům úkoly, s nimiž se setkají u maturity. 
 
Výhody kurzu
• Systematická výuka všechny dovednosti potřebné pro zkoušku.
• Spousta gramatických cvičený a testů s pravidelnou revizi.
• Shrnující lekce k opakování nabytých jazykových dovedností na konci každé lekce.
• Kurz poskytuje propracovanou metodiku a online technologie, které umožňují rychle a snadno dosáhnout maximálního výsledku.
• V kurzu vyučují profesionálními učiteli, kteří mají dlouholeté zkušenosti z přípravy na státní zkoušky.
• Kurzy probíhají v malých skupinkách (max. 6 studentů).
• Dává maximální důraz na nejlepší výsledek zkoušky.
 
Každá lekce zahrnuje procvičovaní následujících aspekty: 
► Gramatika – procvičuje a upevňuje dosavadní znalosti 
► Konverzace – obsahuje řízené dialogy se vzorovými příklady, rozhovory na základě obrázků a diskuze 
► Psaní – písemná cvičení uvádějí všechny formy psaného projevu, které obsahuje maturitní zkouška 
► Poslech – cvičení porozumění mluvenému slovu, týkající se tématu kapitoly 
► Čtení – cvičení porozumění čtenému textu, týkající se tématu dané kapitoly Každou kapitolu uzavírá slovní zásoba vztahující se k danému tématu. 
 
Kurz probíhá celoročně a je možné se přihlásit kdykoliv během roku.
Maturitní příprava probíha 2 krát týdně po 90 minut ve skupině maximálně 6 studentů.
 
Při výuce používáme učebnice "Angličtina – maturitní příprava", testy stejně jako naše in-house materiály. 
 
Pro zjištění jazykové úrovně, vyplňte prosím rozřazovací test.
 
Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny, hodiny a velikost skupiny.