Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Ruština maturitní příprava

Délka studia: 60 třídních hodin.
Intenzita výuky: 4 hod. týdně (2x45 min.).
Cena (45 min): ve skupině 4-6 - 105 Kč, 2-3 - 215 Kč; individuálně - 375 Kč
Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení domácích úkolů, BYOD.
 
 
Kurz připravuje na novou podobu státní maturity z Ruštiny, a to odděleně pro základní (B1) a pro vyšší úroveň maturity (B2).
 
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen studentům maturitních ročníků středních škol, kteří budou skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z ruského jazyka.
Ti co chtějí skládat zkoušku vyššího úrovně, můžou vzít modul navíc.
 
Cíl kurzu
Kurz si klade za cíl připravit studenty k dosažení nejlepšího skóre. 
Seznámíte se s formou zkoušky a systematicky se připravíte na její jednotlivé části - ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci (2 subtesty – čtení a poslech).
Naučíte se využívat všechny svoje jazykové znalostí a efektivně plnit zadání úkolů ve všech oblastech zkoušky.
 
Proč si vybrat tento kurz
Důkladná a systematická příprava na zkoušku.
Tento kurz vede k rovnoměrnému rozvoji všech dovedností, které Vám pomohou zvládnout. 
Dostanete tipy k úspěšnému vyhnutí typických chytáku.
V kurzu vyučují profesionálními učiteli, rodilými mluvčími z Moskvy, kteří mají dlouholeté zkušenosti z přípravy na státní zkoušky.
 
Jak vyuka probiha?
Kurz je zaměřen na zdokonalení a prohloubení jazykových znalostí a všech jazykových kompetencí: psaní, mluvení, čtení, poslechové porozumění, které jsou nutné na zkoušce. 
Praktické aktivity obsahuji cvičné testy, tematické okruhy, poslech, mluvení, gramatické cvičení s pravidelnou revizi.
 
• Systematická výuka všechny dovednosti potřebné pro zkoušku.
• Spousta gramatických cvičený a testů .
• Shrnující lekce k opakování nabytých jazykových dovedností na konci každé lekce.
• Kurz poskytuje online technologie, které umožňují rychle a snadno dosáhnout maximálního výsledku.
 
Jednotlivá lekce jsou sestavena tak, aby rozvíjela jazykové schopnosti, upevňovala nabyté vědomosti a přiblížila studentům úkoly, s nimiž se setkají u maturity. Každá lekce zahrnuje procvičovaní následujících aspekty: 
► Gramatika – procvičuje a upevňuje dosavadní znalosti 
► Konverzace – obsahuje řízené dialogy se vzorovými příklady, rozhovory na základě obrázků a diskuze 
► Psaní – písemná cvičení uvádějí všechny formy psaného projevu, které obsahuje maturitní zkouška 
► Poslech – cvičení porozumění mluvenému slovu, týkající se tématu kapitoly 
► Čtení – cvičení porozumění čtenému textu, týkající se tématu dané kapitoly Každou kapitolu uzavírá slovní zásoba vztahující se k danému tématu. 
 
Při výuce používáme učebnice "Ruština – maturitní příprava", testy stejně jako naše in-house materiály. 
 
Přehled učebnice a obsah úrovní
Struktura kurzu zajišťuje udržení znalostí.
• Spousta gramatických cvičený s pravidelnou revizi. 
• Shrnující  lekce k opakování nabytých jazykových dovedností na konci každé lekce.
• Pravidelné testování online. Můžete mít přehled o svých výsledcích v průběhu celého kurzu. 
 
 
Kurz probíhá celoročně a je možné se přihlásit kdykoliv během roku.
Pro zjištění jazykové úrovně, vyplňte prosím rozřazovací test.
Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny, hodiny a velikost skupiny.