Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Kurz obchodní Ruštiny

Úrovně: Začátečníci - A1, Falešní začátečníci - A2, Mírně a Středně pokročilí - B1, Pokročilí - B2, Velmi pokročilí - C1-2.

Délka úrovně: 40 třídních hodin.Intenzita výuky. Intenzita výuky: 4 hodin týdně (2x45 min.)

Učitel: Profesionální učitel - rodilý mluvčí s Moskevskou výslovnosti.

Digitální funkce: Interaktivní materiály. Hodnocení domácích úkolů. Language Lab. BYOD

 
Pro koho je kurz určen
Kurz obchodní ruštiny je určen pro studenty ziskávajicí obchodní vzděláváni, a pro zaměstnance firem v rámci jejich vzdělávání při práci. Kurz je dostupěn jak pro veřejnost, tak i pro firemní výuku.
 
Cíl kurzu
Zaměřeno na efektivní pracovní komunikaci zahrnující nejrůznější obory a činnosti. Kurz dává důraz na přirozenou komunikaci a reálný jazyk. Dozvíte se užitečné fráze a jednoduchou efektivní gramatiku, naučíte se porozumět přirozené řeči a vyjadřovat své myšlenky spontánně a jasně. Získané znalosti se snadno přemění do jistých komunikačních dovedností.
 
Proč si vybrat tento kurz
• Kurz umožní základní přípravu pro ruskojazyčnou řečovou komunikaci v široce pojaté podnikatelské sféře (ekonomika, výroba, obchod, politika, kultura, věda a vzdělání).
• Důraz na přirozenou komunikaci, reálný jazyk a výslovnost.
• Učitel, rodilý mluvčí s moskevskou výslovnosti, má rozsáhlé zkušenosti ve výuce obchodní angličtiny.
• Učitel dobře ovládá komunikativní metodu a nabízí mnohem přímější přístup k učení. 
 
Jak vyuka probiha?
Každá lekce pokrývá slovní zásobu, gramatiku, dovednosti, a každá lekce končí dosáhnete cíle s positivním pocitem "Umím to". 
Tyto cíle pomůžou vám sledovat svůj pokrok na každé lekci.
Zpracování vychází z originálních ruských materiálů - například z reklamních textů, zápisů a záznamů z jednání, anket, dopisů apod.
Při výuce používáme moderní učebnicekteré poskytují propracovanou metodiku a velmi aktuální témata.
 
Přehled učebnice a obsah úrovní
 

Hlavní tematické celky
Úvod do fonetiky, Seznámení s firmou, Činnost firmy, Organizace činnosti firmy i všedního života, Návštěvy a hosté, Výsledky a plány činnosti, Hledání obchodního partnera, Jednání, Zájezdy a služební cesty, Společenský život, Volný čas, Přílohy a doplňky.
Při výuce používáme take a naše in-house materiály.