Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

English For The Automobile Industry

Úrovně: Mírně a Středně pokročilí - B1, Pokročilí - B2, Velmi pokročilí - C1.

Délka úrovně: 30 hodin. Intenzita výuky: 6 hod. týdně (dvě lekce, každý 3x45)

Skupina: maximálně 6 studentů nebo individuálně.

Digitální funkceInteraktivní materiály. Hodnocení domácích úkolů. Language Lab. BYOD

English For The Automobile Industry je ideální kurz pro studenty v zaměstnání, kteří chtějí zlepšit svou odbornou angličtinu

Tento krátký, intenzivní kurz může být dokončen za 30 hodin. Je navržen tak, aby studenti mohli rychle dosáhnout pokroku. Kurz sestavený se zvláštním zřetelem na potřeby pracovníků v automobilovém průmyslu a obchodu, kteří ve své každodenní praxi komunikují anglicky v nejrůznějších situacích se svými zákazníky, kolegy a obchodními partnery. V odpovídající míře totéž platí také o studentech, kteří se na povolání v daném oboru teprve připravují. Své místo si tento kurz samozřejmě najde i v programech firemního vzdělávání společností působících v oblasti automobilového průmyslu, zkrátka všude tam, kde je třeba upevnit základní odborné názvosloví, osvojit si užitečné fráze a obraty a rozšířit uživatelské jazykové dovednosti jak v komunikaci, tak v receptivním ovládnutí jazyka, např. při čtení textů v odborných časopisech.

English for the Automobile Industry přináší různé pohledy na automobilový průmysl a automobil (zejména osobní), jak je mohou vidět pracovníci výroby, konstrukce, designu, odbytu i vedení. Jednotlivé Unity představují nezávislé výukové jednotky, které a v jakém pořadí do výuky zařadí.
 
Všechny Unity začínají oddílem nazvaným Headlight, který navozuje téma celé jednotky krátkým motivačním úkolem nebo kvizem.
 
Centrem každé jednotky je především rozvoj komunikační kompetence uživatele. Tomu jsou podřízeny výběr úkolů a dialogů věrně reflektujících reálné situace a problémy z praxe, odborně zaměřené texty a v neposlední řadě i množství  fotografií a ilustrací, jejichž cílem je podpořit osvojení nejdůležitější oborové slovní zásoby a slovních spojení.
 
Autentické úkoly typu role-play (částečně se zadáním formulovaným pomocí popisu rolí jednotlivých účastníků v integrované příloze Partner Files) umožňují efektivní ověření tohoto osvojení v simulovaných situacích napodobujících reálné prostředí daného oboru.
 
Na závěr každého Unitu je zařazen oddíl Tail light. Práce s fakultativními texty v něm obsaženými spolu s inspiračními otázkami umožňuje uživatelům znovu se zamyslet nad probraným tématem a může se stát východiskem pro rozšířený domácí úkol nebo (v případě skupinové výuky) diskusi na dané téma.
 
Poté, co uživatelé projdou celou učebnici, si mohou míru osvojení základní oborové slovní zásoby v komprimované podobě ověřit mimo jiné i ve výběrové křížovce v oddílu Test Yourself!
 
V dodatcích v závěru učebnice naleznou uživatelé kromě zmiňovaných Partner Files také odpovědní klíč Answer Key, který případným samoukům umožní kontrolovat své odpovědi, dále stručný výběrový anglicko-český glosář A-Z word list zaměřený zejména na oborovou slovní zásobu a také na slova a výrazy, které jsou použity v textech zařazených do učebnice v méně obvyklém významu. Konečně nejdůležitější fráze a obraty v tematickém řazení jsou uživatelům neustále k dispozici v dodatku Useful phrases and vocabulary.

 
English for the Automobile Industry může být použit jako samostatný kurz, nebo v kombinaci s učebnicemi, jako je International Express.
 
Každá lekce je založena na zajímavém tématu, a zahrnuje motivační role-plays a spoustu cvičení. Odborná slovní zásoba je vykonávána v realistických konverzačních aktivitách. Velká část lekce je věnována poslechu a psaní.
Na začátku každé lekce studenti se budou podílet na rozcvičení, které dává přehled o tématu.
Získáte a budete sebejistě používat cílovou slovní zásobu a běžně používané výrazy.
 
Součásti učebnice
V učebnici naleznete:
► odpovědi, 
► přepisy,
► slovníček užitečných frází,
► MultiROM s poslechovými a interaktivními cvičení.