Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

English For Cabin Crew

Úrovně: Mírně a Středně pokročilí - B1, Pokročilí - B2, Velmi pokročilí - C1.

Délka úrovně: 30 třídních hodin. Intenzita výuky: 6 hod. týdně (dvě lekce, každý 3x45 min.)

Skupina: maximálně 6 studentů. Ucitel: Profesionální učitel má rozsáhlé zkušenosti ve výuce obchodní angličtiny.

Digitální funkceInteraktivní materiály. Hodnocení domácích úkolů. Language Lab. BYOD

 

English for Cabin Crew je ideální kurz pro studenty v zaměstnání, kteří chtějí zlepšit svou odbornou angličtinu

Tento krátký, intenzivní kurz může být dokončen za 30 hodin. Je navržen tak, aby studenti mohli rychle dosáhnout pokroku. Angličtina pro palubních průvodce je komplexní kurz určený pro: 

• Zlepšení plynulosti a výslovnosti 
• Osvojení klíčové slovní zásobu a důležitých obratů 
• Rozvoj schopnosti naslouchat Ideální pro skupinové vyučování, jedna ku jedné nebo samostudium. 
 
Angličtina pro letecký personál navazuje na real-time - pracovní postupy letušky v pravidelných a nepravidelných situacích. 
 
Důraz na konkrétní jazyk používaný ve všech situacích na palubě tak, aby palubní průvodci používali správné a vhodné anglické výrazy v každé fázi jejich práce. 
• Důraz na zlepšení poslechu a mluvení 
• Vhodné pro použití ve třídě s nějakým samostudiem 
• Spousta poslechu z praxe má pomoci studentům pochopit, jak se chovat k cestujícím v běžných i výjimečných situací 
• Mluvení s důrazem na výslovnost, intonace a plynulosti 

Cabin Crew může být použit jako samostatný kurz, nebo v kombinaci s učebnicemi, jako je International Express.
Každá lekce je založena na zajímavém tématu, a zahrnuje motivační role-plays a spoustu cvičení. Odborná slovní zásoba je vykonávána v realistických konverzačních aktivitách.
Velká část lekce je věnována poslechu a psaní.
Na začátku každé lekce studenti se budou podílet na rozcvičení, které dává přehled o tématu.
Získáte a budete sebejistě používat cílovou slovní zásobu a běžně používané výrazy.
 
Syllabus
Unit 1: Introduction to Cabin Crew: Career path, responsibilities, challenges, rewards. 
Unit 2: Pre-flight: Crew members' duties, introductions, aircraft features. 
Unit 3: Boarding: Greeting passengers, boarding and loading, solving seating problems. 
Unit 4: Cabin services and amenities: Explaining meals and services, meal service, duty free sales, classes of service.
Unit 5: Health and medical issues: Health issues and remedies, attending to sick passengers. 
Unit 6: Safety and emergencies: Safety equipment and procedures, emergencies, air rage and being assertive.
Unit 7: Descent, landing and layover: Preparations for landing, completing a flight log, checking into a hotel, asking for local info.
Unit 8: Getting a job: The job application and interview process, cabin crew job requirements and responsibilities.
 
Součásti učebnice
V učebnici naleznete:
► odpovědi, 
► přepisy,
► slovníček užitečných frází,
► MultiROM s poslechovými a interaktivními cvičení.