Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Krátký kurz obchodní angličtiny - Get ready!

Úrovně: Falešní začátečníci - A2, Mírně a Středně pokročilí - B1.

Délka úrovně: 30 třídních hodin. Intenzita výuky: 6 hod. týdně (3x45 min.)

Skupina: maximálně 6 studentů nebo individuálně.

Příprava na zkoušky: S cvičeními ke zkoušce BEC.

Digitální funkceInteraktivní materiály. Hodnocení domácích úkolů. Language Lab. BYOD

Toto je krátký intenzivní kurz obchodní angličtiny pro studenty, kteří se připravují na své první zaměstnání nebo stáž. 
Kompletně vybaví jazykovými dovednostmi potřebnými k práci ve firmě.
 
Kurz klade důraz na praktický jazyk a je zaměřen na systematický rozvoj komunikačních dovedností, což zvyšuje šance studentů o zaměstnání. 
Každá lekce naučí studenty jazyk potřebný v konkrétní pracovní situaci se zaměřením na poslech a konverzaci. 
V každé lekci se nachází sekce Viewpoints a In Business pojednávající o určitém aspektu práce ve firmě.
 
Každý díl obsahuje:  
► 12 lekcí, vždy po 4 lekcích opakování,
► 24 stran obchodních konverzací Talk Business,
 
Každá lekce obsahuje:
► sekce Viewpoints a In Business pojednávající o určitém aspektu práce ve firmě,
► cvičení ke zkouškám TOEIC a BEC,
► čtení, poslech, mluvení a psaní,
► gramatiku založenou na obchodních slovních zásobách a kontextech,
► procvičování komunikativních dovedností a relativních slovních zásob, 
► poslech a čtení s porozuměním, 
► nácvik a opakování všech dovedností v různých typech cvičení.
 
Také získáte přístup k interaktivním vyučovacím materiálům naší online školy.
 
Obsah úrovní a přehled učebnice
Každá stránka je jedna kompletní lekce, která má jen jedno studijní zaměření.