Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

FCE 101

Příprava na Cambridge English First (FCE)

Proč skládat FCE?

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč mezinárodně platný a široce uznávaný certifikát, který mu značně usnadní pozici při hledání nového zaměstnání. Cambridge First je nejrozšířenější a nejžádanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny, ceněný při získávání nového zaměstnání.

 

Vyžaduje pokročilé znalosti všech 4 jazykových kompetencí. Tuto zkoušku posluchači skládají po dosažení úrovně Intermediate (B2/B2). Úspěšné složení této zkoušky obvykle vyžaduje jak pečlivou celoroční přípravu. U posluchačů na této úrovni se předpokládá, že mají dostatečnou schopnost efektivně komunikovat v anglickém prostředí (jako studenti i na referentských, asistentských i manažerských pozicích).

Části zkoušky FCE

Části zkoušky Doba trvání Počet úloh Druhy úloh
Čtení A Použití Angličtiny 1 hodina a 15 minut

7 parts

52 questions

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí, kandidáti by měli být schopni orientovat se v textu, porozumět jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace. Odpovídají na otázky např. formou výběru z více možností, doplňování vynechaného textu apod. Kandidáti jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy.
Psaní 1 hodina a 20 minut 2 parts Tato část zkoušky se skládá z 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 140 – 190 slov.
Poslech 40 minut

4 parts

30 questions

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti mají prokázat pochopení situace, hlavních myšlenek, názorů, účelu, konkrétních informací, souladu apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům.

Mluvení

14 minut 4 parts Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Je zaměřena na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd. Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. Kandidáti skládají ústní zkoušku s jiným kandidátem nebo ve skupině 3 kandidátů a je testována jejich schopnost účastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s jiným kandidátem a samostatně.

Aby jste se rozhodli mezi TOEFL a FCE, přečtěte si blog na tento odkaz.

Podrobnější informace a přehled kurzu najdete zde.

Zkouška FCE na počítači

Testování na počítači je jednou z variant, jak složit zkoušku Cambridge English. Pokud dáváte přednost psaní na klávesnici, je tato forma pro Vás ideální. 
 
Obě verze, zkouška na počítači i na papíře, mají stejný formát a vedou k získání stejného certifikátu. Pokud úspěšně složíte zkoušku, na certifikátu nebude uvedena informace o Vámi zvoleném způsobu testování.
 
Ústní část (speaking) jako jediná není skládána na počítači, ale za přítomnosti dvou zkoušejících a dalšího kandidáta. Tato část se obvykle skládá v jiný den než část písemná.

 

Jaké jsou výhody skládání zkoušky na počítači?

registrovat se můžete i 2 týdny před termínem zkoušky
výsledky zkoušky jsou k dispozici 2 týdny po složení testu
certifikát je k vyzvednutí 6 týdnů po úspěšném složení testu
neplatíte poplatky za pozdní registraci 
 

Co dále vám nabízí zkouška na počítači?

pokud dáváte přednost psaní na klávesnici před psaním na papír, je to pro Vás ideální volba
písemná část zkoušky (writing) automaticky ukazuje počet napsaných slov
během každé části zkoušky budete mít k dispozici papír, který můžete použít na psaní poznámek
pokud jste zvyklí zvýrazňovat text, tato funkce je v prostředí testu k dispozici
pro poslechovou část (listening) jsou sluchátka samozřejmou výbavou každého počítače
máte přehled, kolik času Vám zbývá do konce zkoušky - odečítání času je automaticky nastaveno
test Vás upozorní na posledních 10 a 5 minut před vypršením časového limiturzy angličtiny Náměstí Míru, Kurzy angličtiny Praha 2, Jazykové kurzy Náměstí Míru, Jazykové kurzy Praha 2, Jazyková škola Náměstí Míru, Jazyková škola Praha 2, kurzy TOEFL Náměstí Míru, kurzy TOEFL Praha 2, kurzy FCE Náměstí Míru, kurzy FCE Praha 2, jazyková výuka ve firmách, Firemní výuka, individuální výuka, Jazykové kurzy on-line

Language Lab

Language Lab je aktivita určená pro nácvik mluveného projevu. Můžete se rozhodnout studovat one-on-one s tutorem nebo v mikro skupině - ať cokoliv se vám líbí. V našich skupinách, 2-4 studentů, každý je slyšet a má možnost dostatečně promluvit. Lektor bude moci sledovat výkon každé dvojice studentů. Tyto aktivity mohou být zaznamenány, hodnocené, okomentované, vyměněny, atd. Můžete cvičit výslovnost nebo řečové vzory, aby odpovídaly předem nahraným vzorkům.
, Jazykove kurzy Praha 2, Jazykova skola Namesti Miru, Jazykova skola Praha 2, Kurzy anglictiny metro I.P.Pavlova, Kurzy anglictiny Francouzská, Jazykove kurzy Francouzská, Jazykove kurzy metro I.P.Pavlova, Jazykova skola metro I.P.Pavlova, Jazykova skola Francouzská, kurzy TOEFL Namesti Miru, kurzy TOEFL Praha 2, kurzy FCE Namesti Miru, kurzy FCE Praha 2, jazykova vyuka ve firmach, Firemni vyuka, individualni vyuka, Jazykove kurzy on-line