Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

TOEFL 101

Jazyková škola Semantus má dlouholeté zkušenosti v poskytování přípravných kurzů na zkoušky TOEFL iBT.

Příprava na TOEFL iBT

Zkouška TOEFL iBT je propustkou ke studiu na celém světě a skládá se na počítači.
TOEFL je test, založený na Internetu, a proto připravujeme pomocí internetově založených testů stejně jako i standartních učebnic.
TOEFL hodnotí praktické schopnosti využívání anglického jazyka během studia a v anglicky mluvícím prostředí.
TOEFL je zkouškou s hodnocením na bodové stupnici (0 až 120 bodů), avšak nedá se nesložit. Výsledkem je míra vaší jazykových schopností na přesné a objektivní stupnici.
Ročně se koná více než 30 sezení TOEFL®, tzn. zkouška TOEFL® je dostupná 3 až 4 krát v měsíci.
 

Formát zkoušky TOEFL® iBT

Části zkoušky Doba trvání Počet úloh Druhy úloh Bodování
Četba 60-80 minut 36-56 úloh 3-4 textů, 12-14 otázek ke každému 0-30
Poslech 60-90 minut 34-51 úloh 4-6 mini přednášek, 6 otázek ke každé, 
2-3 rozhovory, 5 otázek ke každému
0-30
Pauza 10 minut - - -
Mluvení 20 minut 6 úloh 2 nezávislé úlohy 
4 integrované úlohy
0-30
Psaní 50 minut 2 úloh 1 nezávislá úlohy 
1 integrovaná úloha
0-30
Přípravný kurz TOEFL iBT pomůže studentům osvojit si znalosti k dosažení nejlepšího skóre u zkoušky TOEFL® iBT.
Další výhodou je to, že kurz připravuje k tomu, jak uspět v akademickém prostředí. Kurz poskytuje vam:
• strategie na začátku každé sekce, 
• rozsáhlé procvičování se všemi typy cvičení pro TOEFL® iBT, 
• samostatné sekce pro Četbu, Poslech, Mluvení (s využitím Language Lab), Psaní esejí (s využitím počítačového simulátoru),
• další cvičení na nejčastěji dělané chyby v TOEFL® iBT
• několik kompletních online testů.
 
Zahájit přípravu na zkoušku je jednoduché. Stačí jen složit placement test.
K zajištění souladu s požadavky programu, je třeba být minimálně na úrovni Středně pokročilí.
 
Poté pomocí diagnostického testu budeme identifikovat mezery ve znalostech a dovednostech.
Výsledky diagnostiky vám pomůže zvolit efektivní strategii pro přípravu.
 
Lekce probíhají s použitím tradičních papírových a interaktivních učebnic.
Formát našich multimediálních výukových materiálů je ideální pro přípravu na Computer Based Exams - zkoušky na počítači
 
Mezi jinými materiály, využíváme nejnovější vydání těchto textů
• The Official Guide to the TOEFL Test,
• Complete guide to the TOEFL test (Thomson / Heinle) 
• Cambridge Preparation for TOEFL iBT,
• Cracking TOEFL IBT (The Princeton Review).
Navíc k tradičním učebnicím získáte přístup k našim on-line vzdělávacím zdrojům
 
Zde jsou jen některé z prvků jejich obsahu:
• strategie pro každou část testu,
• stovky cvičení,
• rozvoj primárních a sekundárních dovedností,
• studium akademického slovníku,
• korekce výslovnosti,
• opakování gramatiky na základě výsledků diagnostiky.
 

You must answer at least one question each in the Reading and Listening sections, write at least one essay, and complete at least one Speaking task to receive an official score. For the Internet-based test, you will get four scaled section scores and a total score:

 
 
 
In order to achieve top scores you might want to try iscool.cz.
 

Language Lab

Language Lab je aktivita určená pro nácvik mluveného projevu. Můžete se rozhodnout studovat one-on-one s tutorem nebo v mikro skupině - ať cokoliv se vám líbí. V našich skupinách, 2-4 studentů, každý je slyšet a má možnost dostatečně promluvit. Lektor bude moci sledovat výkon každé dvojice studentů. Tyto aktivity mohou být zaznamenány, hodnocené, okomentované, vyměněny, atd. Můžete cvičit výslovnost nebo řečové vzory, aby odpovídaly předem nahraným vzorkům.
 
 

TOEFL, Kurzy angličtiny Náměstí Míru, Kurzy angličtiny Praha 2, Jazykové kurzy Náměstí Míru, Jazykové kurzy Praha 2, Jazyková škola Náměstí Míru, Jazyková škola Praha 2, kurzy TOEFL Náměstí Míru, kurzy TOEFL Praha 2, kurzy FCE Náměstí Míru, kurzy FCE Praha 2, jazyková výuka ve firmách, Firemní výuka, individuální výuka, Jazykové kurzy on-line