Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Jazyková škola Semantus má dlouholeté zkušenosti v poskytování přípravných kurzů na zkoušky TOEFL iBT a Cambridge First (FCE).

 

Příprava na TOEFL iBT

Zkouška TOEFL iBT je propustkou ke studiu na celém světě a skládá se na počítači.
TOEFL je test, založený na Internetu, a proto připravujeme pomocí internetově založených testů stejně jako i standartních učebnic.
TOEFL hodnotí praktické schopnosti využívání anglického jazyka během studia a v anglicky mluvícím prostředí.
TOEFL je zkouškou s hodnocením na bodové stupnici (0 až 120 bodů), avšak nedá se nesložit. Výsledkem je míra vaší jazykových schopností na přesné a objektivní stupnici.
Ročně se koná více než 30 sezení TOEFL®, tzn. zkouška TOEFL® je dostupná 3 až 4 krát v měsíci.
 

Formát zkoušky TOEFL® iBT

Části zkoušky Doba trvání Počet úloh Druhy úloh Bodování
Četba 60-80 minut 36-56 úloh 3-4 textů, 12-14 otázek ke každému 0-30
Poslech 60-90 minut 34-51 úloh 4-6 mini přednášek, 6 otázek ke každé, 
2-3 rozhovory, 5 otázek ke každému
0-30
Pauza 10 minut - - -
Mluvení 20 minut 6 úloh 2 nezávislé úlohy 
4 integrované úlohy
0-30
Psaní 50 minut 2 úloh 1 nezávislá úlohy 
1 integrovaná úloha
0-30
Přípravný kurz TOEFL iBT pomůže studentům osvojit si znalosti k dosažení nejlepšího skóre u zkoušky TOEFL® iBT.
Další výhodou je to, že kurz připravuje k tomu, jak uspět v akademickém prostředí. Kurz poskytuje vam:
• strategie na začátku každé sekce, 
• rozsáhlé procvičování se všemi typy cvičení pro TOEFL® iBT, 
• samostatné sekce pro Četbu, Poslech, Mluvení (s využitím Language Lab), Psaní esejí (s využitím počítačového simulátoru),
• další cvičení na nejčastěji dělané chyby v TOEFL® iBT
• několik kompletních online testů.
 
Zahájit přípravu na zkoušku je jednoduché. Stačí jen složit placement test.
K zajištění souladu s požadavky programu, je třeba být minimálně na úrovni Středně pokročilí.
 
Poté pomocí diagnostického testu budeme identifikovat mezery ve znalostech a dovednostech.
Výsledky diagnostiky vám pomůže zvolit efektivní strategii pro přípravu.
 
Lekce probíhají s použitím tradičních papírových a interaktivních učebnic.
Formát našich multimediálních výukových materiálů je ideální pro přípravu na Computer Based Exams - zkoušky na počítači
 
Mezi jinými materiály, využíváme nejnovější vydání těchto textů
• The Official Guide to the TOEFL Test,
• Complete guide to the TOEFL test (Thomson / Heinle) 
• Cambridge Preparation for TOEFL iBT,
• Cracking TOEFL IBT (The Princeton Review).
Navíc k tradičním učebnicím získáte přístup k našim on-line vzdělávacím zdrojům
 
Zde jsou jen některé z prvků jejich obsahu:
• strategie pro každou část testu,
• stovky cvičení,
• rozvoj primárních a sekundárních dovedností,
• studium akademického slovníku,
• korekce výslovnosti,
• opakování gramatiky na základě výsledků diagnostiky.

 

 

Příprava na Cambridge English First (FCE)

Proč skládat FCE?

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč mezinárodně platný a široce uznávaný certifikát, který mu značně usnadní pozici při hledání nového zaměstnání. Cambridge First je nejrozšířenější a nejžádanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny, ceněný při získávání nového zaměstnání.

 

Vyžaduje pokročilé znalosti všech 4 jazykových kompetencí. Tuto zkoušku posluchači skládají po dosažení úrovně Intermediate (B2/B2). Úspěšné složení této zkoušky obvykle vyžaduje jak pečlivou celoroční přípravu. U posluchačů na této úrovni se předpokládá, že mají dostatečnou schopnost efektivně komunikovat v anglickém prostředí (jako studenti i na referentských, asistentských i manažerských pozicích).

Části zkoušky FCE

Části zkoušky Doba trvání Počet úloh Druhy úloh
Čtení A Použití Angličtiny 1 hodina a 15 minut

7 parts

52 questions

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí, kandidáti by měli být schopni orientovat se v textu, porozumět jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace. Odpovídají na otázky např. formou výběru z více možností, doplňování vynechaného textu apod. Kandidáti jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy.
Psaní 1 hodina a 20 minut 2 parts Tato část zkoušky se skládá z 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 140 – 190 slov.
Poslech 40 minut

4 parts

30 questions

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti mají prokázat pochopení situace, hlavních myšlenek, názorů, účelu, konkrétních informací, souladu apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům.

Mluvení

14 minut 4 parts Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Je zaměřena na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd. Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. Kandidáti skládají ústní zkoušku s jiným kandidátem nebo ve skupině 3 kandidátů a je testována jejich schopnost účastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s jiným kandidátem a samostatně.

 

Aby jste se rozhodli mezi TOEFL a FCE, přečtěte si blog na tento odkaz.

Podrobnější informace a přehled kurzu najdete zde.  

 

Language Lab je aktivita určená pro nácvik mluveného projevu. Můžete se rozhodnout studovat one-on-one s tutorem nebo v mikro skupině - ať cokoliv se vám líbí. V našich skupinách, 2-4 studentů, každý je slyšet a má možnost dostatečně promluvit. Lektor bude moci sledovat výkon každé dvojice studentů. Tyto aktivity mohou být zaznamenány, hodnocené, okomentované, vyměněny, atd. Můžete cvičit výslovnost nebo řečové vzory, aby odpovídaly předem nahraným vzorkům.
 
 

 a

esti Miru, Jazykove kurzy Praha 2, Jazykova skola Namesti Miru, Jazykova skola Praha 2, Kurzy anglictiny metro I.P.Pavlova, Kurzy anglictiny Francouzská, Jazykove kurzy Francouzská, Jazykove kurzy metro I.P.Pavlova, Jazykova skola metro I.P.Pavlova, Jazykova skola Francouzská, kurzy TOEFL Namesti Miru, kurzy TOEFL Praha 2, kurzy FCE Namesti Miru, kurzy FCE Praha 2, jazykova vyuka ve firmach, Firemni vyuka, individualni vyuka, Jazykove kurzy on-line