Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Obchodní angličtina online

Semantus.cz se zaměřuje na jazykové a komunikační dovednosti pro podnikání, financí a bankovnictví.

 
Získejte náskok na pracovním trhu.
Znalost angličtiny je v dnešní dynamické globální ekonomice nezbytná.
Jste si vědomi toho, že angličtina, kterou potřebujete v práci, se liší od všeobecné či konverzační angličtiny?
Naše kurzy obchodní a profesní angličtiny jsou speciálně navrženy pro podmínky pracovního prostředí.
Oni vám dají jazykové dovednosti, které jsou zapotřebí pro efektivní a přesvědčivou komunikaci v obchodním prostředí.
Ať už máte v úmyslu získat svou ideální práci, nebo si zvýšit šance na povýšení, Semantus vám pomůže být produktivnějším.
Kurzy se zaměřují na situace, které se objevují v každodenním pracovním životě.
Během výuky se seznámíte se základními pojmy byznysu, s odbornou terminologií a s aktuálními obchodními událostmi.
S pomocí našich interaktivních online výukových materiálů jsou vaše šance na úspěch mnohem vyšší.
Zapíšete se na jeden z kurzů z nabídky!
 
Tyto kurzy obchodní angličtiny jsou určeny pro online výuku.


Zajišťují maximální flexibilitu a jejich moduly lze studovat v libovolném pořadí.
Nabízíme tří typy online kurzu:

  • General Business - kurzy pro ty, kteří potřebují základní znalosti jazyka pro podnikání.
  • Profesní angličtina - jazykové kurzy pro profesionály.
  • People skills - výuka komunikačních dovednosti pro prezentaci, obchodní setkání, pohovory a pod.

Kurzy školí širokou škálu komunikačních dovedností na úrovních od začátečníků (Elementary) až po středně pokročilé (Upper Intermediat).
Jsou ideální pro studenty, připravující se na kariéru v oblasti obchodu, stejně jako ti, kteří již pracují.

 

Obsah je autentický a zahrnuje skutečné lidi, firmy a situace.

Slovní zásoba a gramatika jsou prezentovány v reálných kontextech.

Tyto online kurzy dávají důraz na vývoj komunikativních schopnosti a jazykovou vybavenost studentů pro běžnou praxi.

Každá lekce nabízí aktuální obchodní témata jako je Marketing nebo Money, a skládá se z bloku Speaking, Listening, Reading a Use of English.
Protože kurz je založen na principu "Learn and do", jsou zde také case-studies pro dovedností v praxi.

Lekce obsahují:  
• čtení, poslech, mluvení a psaní,
• gramatiku založenou na obchodních slovních zásobách a kontextech,
• procvičování komunikativních dovedností a relativních slovních zásob, 
• poslech a čtení s porozuměním, 
• nácvik a opakování všech dovedností v různých typech cvičení,
• procvičování mluveného projevu a výslovnosti pomocí funkcí Speak & Record.