Holubinková 168/6, Praha 10 10400, Česka Republica, +420 777 434 100  iscool@email.cz       Jazyková škola Semantus - Kurzy Angličtiny a Ruštiny - Praha 10 - Nové Pitkovice

Obecný jazyk online přes Skype

Online jazykové kurzy angličtiny a ruštiny pro mládež a dospělé.

Komunikativní kurz angličtiny pro středoškoláky a dospělé studenty. Dáva důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, obzvláště pak při různých společenských a pracovních příležitostech.

Jedná úroveň trvá cca 10 - 20 týdnů. 

V každém modulu najdete

► Anglicko-český glosář
► 4 základní lekce
► Lekce pro obchodní komunikaci
► Video lekce
                        ► Psaní
► Opakování
► Testy

 

Vlastnosti lekci:

• čtení, poslech, mluvení a psaní ke každé lekci
• gramatika, slovní zásoba, výslovnost
• funkční jazyk a užitečné fráze 
• práce s textem 
• opakovací cvičení zaměřená na gramatiku a slovní zásobu
• zabudované audio- a videonahrávky
• funkce Speak and record pro nácvik a záznam mluveného projevu

Možnosti virtuální učebny:
• procvičování jazykových dovedností online a mimo pravidelnou výuku,
• odevzdávání ústních a písemných úkolu učitelovi přímo přes LMS
• možnost sledovat výsledky všeho studia, 

• automatické vyhodnocení výsledků cvičení plus zpětná vazba.

Mluvená angličtina přes Skype
Tyto kurzy mluvené angličtiny rozvíjí dovednosti v mluvené a psané řeči: mluvení, poslech, čtení a psaní. Praktická gramatika je snadno zapamatovatelná a procvičuje se v mnoha ústních a písemných cvičených. V každé lekci kurzu jsou cvičení pro stanovení správné výslovnosti a intenzivní poslech. Získané znalosti se snadno přeměni do jistých komunikačních dovedností.

 

 "Živý" slajdy interaktivních učebnic Iscool obsahovují text, audio přehrávače a videorekordéry. Můžete nahrávat a poslouchat sami přímo na slajdu. LMS kontroluje a známkuje vetší část cvičení a testy. A to usnadňuje samostatnou práci a šetři spoustu času na hodině. Zatím co učitel vysvětluje chyby, pomáhá s opravou a výcvikem. Můžete opakovat materiál, poslouchat a cvičit gramatiku v písemných a ústních cvičených i na vašem smartphonu a tabletu.

Můžete studovat angličtinu online one-on-one s vaším tutorem nebo ve skupině až do čtyř osob. To zajistí aktivní účast každého během celé hodiny. Komunikativní přístup vás vyzývá poslouchat a ještě více mluvit v realistických kontextech. A to rychle vyvíjí klíčové hovorové dovednosti.

Zkuste to a uvidíte sami!